Vanuit de werkgroep leefbaar is een groep betrokken Ottersummers aan de slag gegaan met de verkeerssituatie in ons mooie dorp. Dat heeft geleid tot het in kaart brengen van een aantal knelpunten. De werkgroep bespreekt deze punten regelmatig met medewerkers van de gemeente Gennep. Een eerste succes van de werkgroep is de aanleg van fietssuggestiesstroken op de Goorseweg. Deze stroken zorgen voor ervoor dat de weg naar de sportvelden veiliger wordt.

Werkgroep : Leefbaar-Vervoer