Zoals bekend heeft Ottersum een mooi boek, waarin ideeën van inwoners zijn verzameld. De werkgroep Levendig is, na het opzetten van de Klussendienst, gestart met een nieuwe ambitie.

Deze ambitie luidt als volgt:

Wij willen alle Ottersummers laten zien wat er zoal te doen is in het dorp. Nieuwe inwoners kunnen zich oriënteren en zijn ook van harte welkom.

Deze dag organiseren we op zondag 28 september van 11.00-13.30 uur en vindt plaats op en rondom Sport- en Speelstraat de Brink.

Aanwezig zijn alle sportclubs, koren en muziekgezelschappen uit Ottersum. Ook de Zonnebloem, de groep Meer Bewegen voor Hartpatiënten, Zij Actief, de KBO, Kindervakantiewerk en de Sport- en Speelstraat zullen zich presenteren op deze dag.

De laatste verenigingendag is 25 jaar geleden georganiseerd en sindsdien is er veel veranderd. Tijdens dit unieke evenement ontmoeten verenigingen en inwoners elkaar en kunnen ideeën worden uitgewisseld. Kom allemaal kijken en laat je verrassen door de mooie voorstellingen en demonstraties.


Werkgroep : levendig